Jump to content
Create New...

INFO - Departamenta struktūra


Ozzie
 Share

Recommended Posts

52q4jvH.png

Departamenta struktūra

Policijas Priekšnieks (PP)

Policijas Priekšnieks ir augstākās pakāpes persona departamenta pārvaldē. Policijas Priekšnieks ir atbildīgs par plānošanu, efektīvu pārvaldi, un darbību Policijas Departamentā. Šādā statusā - vada, plāno, koordinē, pārvalda konkrētās noziedzības jomas, kuras mērķis ir samazināt noziedzības riskus pilsētā.

Citi pienākumi:

 • Atbild par visu departamenta ierosināto noteikumu un noteikumu pārraudzību un apstiprināšanu;
 • Sadarbība starp citām valsts iestādēm;
 • Atbild par iekšējo lietu pārraudzību;
 • Var iecelt datumu un laiku Augsto komandu, komandu, uzraudzības un departamenta sanāksmēm.

Policijas Priekšnieka vietnieks (PPV)

Policijas Priekšnieka Vietnieks aizstāj Policijas Priekšnieku. Tiek informēts par visu operatīvo darbību 24 stundas diennaktī. Priekšnieka vietnieks vada darbību, administratīvo vai operatīvo pusi Policijas Departamentā. 

Citi pienākumi:

 • Sadarbība starp citām valsts iestādēm.
 • Paredzams, ka tā apmeklēs visas Augstās vadības, vadības un uzraudzības sanāksmes.
 • Var noteikt datumu un laiku departamenta sanāksmei jebkurā laikā.

Komandieris (KOM)

Komandieris ir atbildīgs par vadošo komandu pieņemtajiem lēmumiem un tālāko rīcības plānu. Pienākumos ietilpst nodot jebkuru svarīgu informāciju galvenajai komandai, informēt par pieņemtajiem lēmumiem sakarā ar darbinieka paaugstināšanu/pazemināšanu/atstādināšanu amatā. 

Citi pienākumi:

 • Darbojas kā tilts starp komandieriem un policijas priekšnieku.
 • Nodrošina, ka tiek ievēroti departamenta protokoli un politikas.
 • Var izdot mutisku brīdinājumu, naudas sodu līdz 5000 ASV dolāriem vai atstādināšanu no amata uz nenoteiktu laiku.
 • Var paaugstināt līdz kapteinim.
 • Var pazemināt amatos darbiniekus, kuriem ir zemākas pakāpes.
 • Var ieviest jaunus departamentu protokolus un noteikumus ar personāla virsnieku atļauju.

 
Kapteinis I - II (KT I & KT II)

Kapteiņa pienākums ir pārbaudīt un pārraudzīt funkcijas, patruļas darbiniekus, lai nodrošinātu atbilstību departamenta politikā, procedūrās pēc noteiktiem noteikumiem un standartiem. Uzturēt sakarus ar daudzām pašvaldībām, valdībām, sabiedrisko attiecību organizācijām un privātpersonām.

Citi pienākumi:

 • Nodrošināt, ka departaments darbojas efektīvi.
 • Var izdot mutisku brīdinājumu, naudas sodu līdz $ 4,000, atstādināšanu amatā līdz 7 dienām.
 • Var paaugstināt līdz seržantam, bez izpildvaras apstiprinājuma.
 • Nodrošināt, ka tiek sasniegti komandiera izvirzītie mērķi.
 • Ieteikt komandierim rīcības virzienu.

Leitnants (LT)

Leitnants ir daļa no Vadošās Komandas. Viņš ir tiesīgs pārskatīt darbinieka lietu, ja tāda ir izvirzīta pret likumsargu. Atjaunot darbā no atvaļinājuma statusa vai formēt īslaicīgu atstādināšanu no lietas. Informē darbiniekus par veiktajām izmaiņām un patruļas maiņām. Sākot ar Leitnanta pakāpi, darbinieks ir tiesīgs pēc pieprasījuma saņemt piekļuvi departamenta transportlīdzekļu sistēmai, pārraugot to, piekļūt finansiālām lietām.

Citi pienākumi:

 • Nodrošināt, ka departaments darbojas efektīvi.
 • Paredzams, ka apmeklēs visas komandu un uzraudzības sanāksmes.
 • Var paaugstināt līdz  Policijas Virsnieks III pakāpei ikvienu darbinieku, bez izpildvaras apstiprinājuma.
 • Var izdot mutisku brīdinājumu, naudas sodu līdz 3000 ASV dolāriem, godprātīgi atbrīvot no amata un apturēt (līdz 5 dienām) jebkuru pakļauto virsnieku bez izpildvaras apstiprinājuma.
 • Sadarbojieties ar saviem seržantiem / uzraugiem, lai nodrošinātu to atbilstību izpildaģentūras noteiktajiem standartiem.

 
Seržants II (SGT II)

Seržants II jeb Vecākais Seržants pārvalda Seržantu Komandu. Attiecināms tas pats, kas Vecākajam Virsniekam. Zemākas pakāpes pārstāvjiem ir jāklausa Vecākais Seržants. Seržants II pienākumos ir nodrošināt kārtību gan Virsnieku, gan Seržantu komandā, ja tas ir nepieciešams. Par patvaļīgu rīcību no Seržanta I puses, var tikt sodīts arī Vecākais Seržants par pienākumu nepildīšanu, neuzraugot zemākas pakāpes pārstāvjus.

Citi pienākumi:

 • Paredzams, ka apmeklēs visus seržantu sanāksmes.
 • Var apturēt (līdz 48 stundām) ikvienu līdz III + 1 policijas virsnieka rangam.
 • Tiesības uz uzraudzības patruļu.
 • Pārliecinieties, ka to piešķirtā grupa darbojas pareizi.
 • Atbild par saviem pakļautajiem policijas darbiniekiem un uzraudzītājiem.
 • IESNIEGT DARBĪBU augstākās rindās attiecībā uz zemākām rindām (tilta funkcija)
 • Var izdot mutisku brīdinājumu / naudas sodu līdz $ 2,000 kā disciplināras darbības policijas darbiniekam III + 1 un zemāk.

 
Seržants I  (SGT I)

Seržants ir pamatuzraudzītājs ar daudzu veidu lomām departamentā. Seržants tiek pakļauts patruļas pienākumiem, kā arī administratīviem pienākumiem. Visi seržanti tiek pārvaldīti nelielā policijas darbinieku grupā.

Citi pienākumi:

 • Paredzams, ka apmeklēs visus seržantu sanāksmes.
 • Var apturēt (līdz 48 stundām) ikvienu līdz III + 1 policijas virsnieka rangam.
 • Tiesības uz uzraudzības patruļu.
 • Pārliecinieties, ka to piešķirtā grupa darbojas pareizi.
 • Atbildīgs par saviem padotajiem policijas darbiniekiem un uzraudzītājiem.
 • IESNIEGT DARBĪBU augstākās rindās attiecībā uz zemākām rindām (tilta funkcija)
 • Var izdot mutisku brīdinājumu / naudas sodu līdz pat $ 2000 kā disciplinārlietu policijas virsniekam III + 1 un zemāk.

 

Detektīvs I- II (DET I & DET II)

Pēc Virsnieka III+1 pakāpes saņemšanas, virsnieks var sākt apdomāt tālāko karjeras izaugsmi. Doties pa parasto ceļu, sākot ar seržantu, vai uzsākt jaunu dzīvi, ejot kā detektīvs. Ja virsnieks ir lēmis kļūt par detektīvu, viņam ir jānokārto iestājeksāmeni uz doto amatu. Detektīvi izmeklē noziegumus, slepkavības, zādzības, narkotiku un ieroču izplatīšanu, pārskatot nelegālos rajonus, iefiltrējas slepeni noziedzīgās organizācijās, lai savācot pierādījumus, būtu pamats aizturēt aizdomas turamos. Detektīvi neizceļas kā policisti, viņi sevi cenšas nomaskēt. Pēc vairākām lietu atrisināšanām, par detektīva prasmēm un spēju atrisināt lietas, tiek paziņots vadošajai komandai, kura izskata dokumentāciju par detektīva paaugstināšanu amatā. 

 

Policijas Virsnieks III+1 (PV III+I)

Virsnieks III+1 jeb Vecākais Virsnieks ir atbildīgs par visiem zemākas pakāpes esošajiem virsniekiem. Viņš ir viņu “priekšnieks”. Atbild uz uzdotajiem jautājumiem, piedalās aizturēšanās, ja virsnieks to pieprasa, taču Vecākais Virsnieks ir zem Seržantu komandas, tāpēc Seržantu izteiktās pavēles virsniekam ir jāklausa. Ja vecākais virsnieks vēlas papildus pienākumus iecirkņa sfērā, tad pēc izteikta pieprasījuma viņam ir atļauts uzņemties papildus pienākumus, saskaņojot to ar vadību. Virsnieks III+1 var izlemt vai doties tālāk uz seržantu komandu vai pievienoties detektīvu komandai.

 
Policijas Virsnieks III (PV III)

Virsnieks III ir atbildīgs par likuma izpildi un sabiedrības miera uzturēšanu. veic arestus, sagatavojot ziņojumus.  Sniedz informāciju sabiedrībai un departamenta vienībām. 

 
Policijas Virsnieks II (PV II)

Virsnieks II pilda galvenos pienākumus, piemēram - atbildot uz nozieguma vietām un negadījumiem, pratinot aizdomās turamos un intervējot lieciniekus, rakstot nozieguma protokolus, atbildot uz rācijas zvaniem, uzraugot jebkuru aizdomīgu darbību, kas notiek noziegumu vietās, koordinē ceļa satiksmi. Apmeklē atvērtos uzņēmumus, sabiedriskās vietas, piemēram -  bankas, tirgus, lielveikalus un degvielas uzpildes stacijas.  Atbild uz pilsoņa un apmeklētāju jautājumiem. 

 
Policijas Virsnieks I (PV I)

Pirmais solis karjeras kāpnēs Los Santos Policijas Departamentā ir Virsnieks I. Tā ir sākuma līmeņa kvalifikācija, kas tiek piešķirta visām LSPD amatpersonām, kas pabeidz Policijas akadēmiju. Virsnieks I ir iemācījies krimināltiesības, cilvēku attiecības ziņojumu rakstīšanu. Turklāt tie ir apmācīti taktiskās situācijās, ir iemācījušies rīkoties ar šaujamieročiem, un ir ļoti labi apmācīti braukt ar patruļas auto. Fiziskā sagatavotība un pašaizsardzība ir viena no visvairāk vajadzīgām lietām, ko vajadzēja iemācīties iekš Policijas akadēmijā un Virsnieks I ir to apguvis. 

Divīzijas un biroji

Gaisa Atbalsta Divīzija.

Los Santos Policijas Departamenta tiesībaizsardzības programma tika uzsākta ar vienu helikopteru 1956. gadā. Šodien Gaisa Atbalsta Divīzija (GAD) ir lielākā pašvaldību tiesībaizsardzības divīzija Amerikas Savienotajās Valstīs, un tā darbojas no LSPD štāba.

 

S.W.A.T (Special Weapons and Tactics).

SWAT (Special Weapons and Tactics) ir tiesībaizsardzības vienība, kas izmanto specializētu militāru aprīkojumu. Vienības galvenā misija ir aizsargāt dzīvību un īpašumu kritisku incidentu un augsta riska operāciju laikā.  SWAT komanda tiek izsaukta, lai izpildītu augsta riska meklēšanas un apcietināšanas orderus; incidentos, kas saistīti ar iebarikādētiem aizdomās turamajiem, ķīlnieku glābšanu vai aktīviem šāvējiem; pūļa kontrolē; un citās situācijās, kurās nepieciešami resursi, kas pārsniedz patruļdienesta iespējas. SWAT darbinieki arī nodrošina taktikas mācības citiem policijas nodaļas darbiniekiem, piedaloties organizētās mācību mācībās.

Detektīvu birojs.

Detektīvu birojs ir atbildīgs par lielākiem un daudz nopietnākiem noziegumiem, kas notiek apgabalā, sākot no slepkavībām līdz bandām. Turklāt detektīvu birojs aktīvi izmeklē pazudušo personu ziņojumus, naida noziegumus, draudus, prostitūciju, cilvēku tirdzniecību un vairāk.

Satiksmes nodrošināšanas nodaļa.

Satiksmes nodrošināšanas nodaļas mērķis ir korekta ceļu satiksmes noteikumu izpilde un vadītāju izglītības celšana. Novērst un mazināt satiksmes radītos riskus ielās. Šo vienību veido daudzi kvalificēti darbinieki un divi departamentu pārstāvošo komandu darbinieki. Amatpersonas, kam ir kvalifikācijas celšanas tiesības parasti tiek pieskaitītas pie patruļas darbiniekiem. Kā arī, Satiksmes nodrošināšanas nodaļa ikdienā atsaucas uz tādiem izsaukumiem, kā ceļu satiksmes negadījuma izmeklēšanas darbi, reidi (dokumentu pārbaude / alkohola koncentrācijas pārbaude vadītāja izelpojamajā gaisā).

 

Personāla atlases un apmācības nodaļa. 

Personāla atlases un apmācības nodaļa ir viena no galvenajām Los Santos Policijas Departamenta sastāvdaļām, jo tās pienākums ir pārskatīt pieteikumus, veikt intervijas, novērtēt fiziskos apstākļus un apmācīt Akadēmijas studentus, lai nodrošinātu, ka viņiem ir atbilstoša prasmju kopa. kļūt par policijas darbiniekiem pēc akadēmijas.

 

Šaujamieroču licencēšanas nodaļa.

Nodaļas uzdevums ir izskatīt un apstrādāt ieroču atļauju pieteikumus, ko iesniegušas citas personas. Nodaļas darbiniekiem ir jāiet cauri pieteikuma apstrādes procesiem, kas sevī ietver pilnīgu personas fona pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tikai tie, kam ir tiesības uz slēpto pārnēsāšanu, saņem atļauju

 

Informāciju sagatavoja,
Departamenta publikāciju nodaļa.

Link to comment
Share on other sites

 • Ozzie locked and pinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

VĒLIES UZZINĀT PAR MUMS VAIRĀK?

×
×
 • Create New...

Write what you are looking for and press enter or click the search icon to begin your search