Jump to content

[ Narkotiku aprite serverī ]


Recommended Posts

 • Jaunpienācējs
 • FIngKc5.png

  Bandu jeb ielu dzīves narkotiku aprite.

  Daudzas no mūsu sistēmām ir tendētas tieši "roleplaying" iespēju paplašināšanai.
  Šajā "update" atspogulosim sistēmu, kas aizvieto narkotiku pasīvo realizēšanu , tomēr viens no spēles
  galvenajiem mērķiem ir nekad neierobežot speletāju iztēli un iespējas tādēlj (pasīva metodika) paliek kā
  Stūrakmens tiem, kas savu sižetu cenšās radīt unikālu. Tomēr svarīgi piebilst, ka pasīvi pardodot jūs iegūsiet mazāku peļņu, kā izmantojot jauno sistēmu.

  Bandām pieējamo narkotiku veidi/daudzums/cenas pašlaiks tik noteikta induviduāli izvērtējot frakcijas aktivitāti un aktīvo spēlētāju skaitu.Ilgo noturēšanos, kā arī (IC power) jeb ietekmi ielās.
  Plānots, ka tieši "faction type mafia" organizācijas varētu parnjemt narkotiku ievešanu valstī un realizāciju bandām.
  Organizāciju lojalitāte savstarpēji noteiktu kuras bandas iegūst narkotikas lētāk un kuras dārgāk.
   Tomēr būtiska atškirība , ka mafija var pārdot tikai lielus daudzumus un tikai bandu līderiem.
  Katrs šādā "ķēdes" posmā nopelnītu savu intresi un attiecīgo naudas summu.
  Pašlaik vēl tiek strādāts pie mafijas iesaistīšanas narkotiku apritē.

  Bet atgriežoties pie bandām.

   *Drug_npc update*

  Untitled-2.png

  Apraksts,npc lietošana:

   NPC jeb "mākslīgās personas" kā narkotiku pircēji.Spēlētāji, kas atrodas Frakcijas tips (GANG) pie šiem NPC var pārdot 1-2 gramiem jebkuras narkotikas ar 5 minūšu intervālu.
  Lai pārdotu 1 gramu konkrētās narkotiskās vielas jums sākumā tā ir jasadala ar (/splits /split) komandu.
  Lai pārdotu jums ar datora "pelītes" palīdzību jaivelk no somas manta (item) un jauzvelk to uz NPC "pircēja"

  Pardodamo narkotiku sarakstā ir ieklautas gandrīz visas narkotikas un par katru gramu jūs nopelnīsiet tieši vidējo tirgus vertību.

  Piemērs: 

  Jūsu banda iegādājas 100 gramus kokaīna par 60$/g = 6'000$
  Jūsu bandas biedri realizēja 100g pie NPC kurš pērk 120$/g = 12'000$
  120$/g ir vidēja tirgus vērtība narkotikai: Kokaīns
  ((Tomēr jūs varat IC celjā spēlētājiem pardot par jebkādu sevis noteikto summu.))

  Ir divi NPC veidi:

  TYPE 1 : Atrodas pilsētas bandu rajonos - apjoms ko var realizēt katras frakcijas biedrs ir 1g / 5min

  • Priekšrocības: 

      IC: Bandas biedri var uzturoties savā rajonā bez konkurences nodarboties ar narkotiku realizaciju
      OOC: Atveidot ikdieniškjas bandas dzīvi neuztraucoties par finansiālu neaktivitāti, meklējot neetiskus pelnas veidus kā "Domes darbi*.

  • Trūkumi: 

       IC: Jūs ralizējat tikai vietējiem, patsāvīgajiem klientiem un realizācija notiek lēnāk.
       OOC: LSPD veikto izmeklēšanu rezultātā jūs varat uz laiku zaudēt sava rajona NPC

  TYPE 2 : Atrodas pilsētas publiskajos aktivitātes centros - apjoms ko varat realizēt katrs frakcijas biedrs- 2g / 5min

  • Priekšrocības: 

    IC:jūs realizējat teritorijā kurā ir lielāks pieprasijums un pelnat vairāk
    OOC:Jums ir iespēja vairāk interaktot un pardot spēlētājiem. Šajās teritorijas NPC nac iznīcināmi. 

  • Trūkumi: 

   IC: Paagstināts risks tikt arestētam. Uzbrukumi no citām bandām par ienesīgo teritoriju.  
   OOC: Jūs esat pakljauts lielākam riskam ciest "MetaGaming" no negodīgiem spēlētājiem.


  -- cīņā par teritoriju --

  Untitled-2.png

  Ja jūs un jūsu bandu padzen no pelnošās teritorijas IC ceļā jūs nedrīkstat atgriezties tur 1h (60min) 
  Sods par šī noteikuma parkapšanu ir "Revange Kill" un pasliktināta reputācija.

  Mēģinājums izmantot NPC citas bandas klātbūtnē kad tā ir vairakumā vai jau izcīnijusi kontroli par teritoriju ir definējams kā: (ByPassing), bet pieskaitāms ka seviški rupjš noteikumu parkapums (PowerGaming)

  Ir pieljaujama doma, ka dīlleri var mēĝināt atpirkties no policijas induviduālām patruljām jo nauda vilina visus,
  Tomēr narkotiku apkarošanas vienības nav noteikti tās no kurām atpirkties. Tieši otrādi- trāpot uzmanības centrā jūs varat apdraudēt visas bandas īpašumus un biedrus.


  Citi plānotie paplašinājumi nākotnē.

  1. Narkotiku effekti kuru dēlj augs visu speletaju interese iegadaties narkotikas+
  2. Atškirīga narkotiku kvalitāte piemeram: (Kokaīns 30% / 70%)
  3. Neatmazgātā nauda , kuras daudzums nosaka frakcijas IC power
  4. Dzīvesviet uzlaušana ar signalizāciju un policijas departamenta iesaisti
  5. Paplašinājumi narkotiku ieguvei
   - kā arī daudz citas iecerētās sistēmas bandu - ielu dzīve stimulēšanai.

  FIngKc5.png

  Bandu jeb ielu dzīves narkotiku aprite.

  Daudzas no mūsu sistēmām ir tendētas tieši "roleplaying" iespēju paplašināšanai.
  Šajā "update" atspogulosim sistēmu, kas aizvieto narkotiku pasīvo realizēšanu , tomēr viens no spēles
  galvenajiem mērķiem ir nekad neierobežot speletāju iztēli un iespējas tādēlj (pasīva metodika) paliek kā
  Stūrakmens tiem, kas savu sižetu cenšās radīt unikālu. Tomēr svarīgi piebilst, ka pasīvi pardodot jūs iegūsiet mazāku peļņu, kā izmantojot jauno sistēmu.

  Bandām pieējamo narkotiku veidi/daudzums/cenas pašlaiks tik noteikta induviduāli izvērtējot frakcijas aktivitāti un aktīvo spēlētāju skaitu.Ilgo noturēšanos, kā arī (IC power) jeb ietekmi ielās.
  Plānots, ka tieši "faction type mafia" organizācijas varētu parnjemt narkotiku ievešanu valstī un realizāciju bandām.
  Organizāciju lojalitāte savstarpēji noteiktu kuras bandas iegūst narkotikas lētāk un kuras dārgāk.
   Tomēr būtiska atškirība , ka mafija var pārdot tikai lielus daudzumus un tikai bandu līderiem.
  Katrs šādā "ķēdes" posmā nopelnītu savu intresi un attiecīgo naudas summu.
  Pašlaik vēl tiek strādāts pie mafijas iesaistīšanas narkotiku apritē.

  Bet atgriežoties pie bandām.

   *Drug_npc update*

  Untitled-2.png

  Apraksts,npc lietošana:

   NPC jeb "mākslīgās personas" kā narkotiku pircēji.Spēlētāji, kas atrodas Frakcijas tips (GANG) pie šiem NPC var pārdot 1-2 gramiem jebkuras narkotikas ar 5 minūšu intervālu.
  Lai pārdotu 1 gramu konkrētās narkotiskās vielas jums sākumā tā ir jasadala ar (/splits /split) komandu.
  Lai pārdotu jums ar datora "pelītes" palīdzību jaivelk no somas manta (item) un jauzvelk to uz NPC "pircēja"

  Pardodamo narkotiku sarakstā ir ieklautas gandrīz visas narkotikas un par katru gramu jūs nopelnīsiet tieši vidējo tirgus vertību.

  Piemērs: 

  Jūsu banda iegādājas 100 gramus kokaīna par 60$/g = 6'000$
  Jūsu bandas biedri realizēja 100g pie NPC kurš pērk 120$/g = 12'000$
  120$/g ir vidēja tirgus vērtība narkotikai: Kokaīns
  ((Tomēr jūs varat IC celjā spēlētājiem pardot par jebkādu sevis noteikto summu.))

  Ir divi NPC veidi:

  TYPE 1 : Atrodas pilsētas bandu rajonos - apjoms ko var realizēt katras frakcijas biedrs ir 1g / 5min

  • Priekšrocības: 

      IC: Bandas biedri var uzturoties savā rajonā bez konkurences nodarboties ar narkotiku realizaciju
      OOC: Atveidot ikdieniškjas bandas dzīvi neuztraucoties par finansiālu neaktivitāti, meklējot neetiskus pelnas veidus kā "Domes darbi*.

  • Trūkumi: 

       IC: Jūs ralizējat tikai vietējiem, patsāvīgajiem klientiem un realizācija notiek lēnāk.
       OOC: LSPD veikto izmeklēšanu rezultātā jūs varat uz laiku zaudēt sava rajona NPC

  TYPE 2 : Atrodas pilsētas publiskajos aktivitātes centros - apjoms ko varat realizēt katrs frakcijas biedrs- 2g / 5min

  • Priekšrocības: 

    IC:jūs realizējat teritorijā kurā ir lielāks pieprasijums un pelnat vairāk
    OOC:Jums ir iespēja vairāk interaktot un pardot spēlētājiem. Šajās teritorijas NPC nac iznīcināmi. 

  • Trūkumi: 

   IC: Paagstināts risks tikt arestētam. Uzbrukumi no citām bandām par ienesīgo teritoriju.  
   OOC: Jūs esat pakljauts lielākam riskam ciest "MetaGaming" no negodīgiem spēlētājiem.


  -- cīņā par teritoriju --

  Untitled-2.png

  Ja jūs un jūsu bandu padzen no pelnošās teritorijas IC ceļā jūs nedrīkstat atgriezties tur 1h (60min) 
  Sods par šī noteikuma parkapšanu ir "Revange Kill" un pasliktināta reputācija.

  Mēģinājums izmantot NPC citas bandas klātbūtnē kad tā ir vairakumā vai jau izcīnijusi kontroli par teritoriju ir definējams kā: (ByPassing), bet pieskaitāms ka seviški rupjš noteikumu parkapums (PowerGaming)

  Ir pieljaujama doma, ka dīlleri var mēĝināt atpirkties no policijas induviduālām patruljām jo nauda vilina visus,
  Tomēr narkotiku apkarošanas vienības nav noteikti tās no kurām atpirkties. Tieši otrādi- trāpot uzmanības centrā jūs varat apdraudēt visas bandas īpašumus un biedrus.


  Citi plānotie paplašinājumi nākotnē.

  1. Narkotiku effekti kuru dēlj augs visu speletaju interese iegadaties narkotikas+
  2. Atškirīga narkotiku kvalitāte piemeram: (Kokaīns 30% / 70%)
  3. Neatmazgātā nauda , kuras daudzums nosaka frakcijas IC power
  4. Dzīvesviet uzlaušana ar signalizāciju un policijas departamenta iesaisti
  5. Paplašinājumi narkotiku ieguvei
   - kā arī daudz citas iecerētās sistēmas bandu - ielu dzīve stimulēšanai.

  Link to post
  Share on other sites
  Guest
  This topic is now closed to further replies.

  Latviešu

   You don't have permission to chat.
   ×
   ×
   • Create New...