Jump to content
Create New...

DARBĪBA BEZ LICENCES


Danno
 Share

Recommended Posts

GOVSAcopy-1.png
 

Biznesa licencēšanas procesa rokasgrāmata.

IEVADS BIZNESA LICENCĒŠANAI.


1.)Lai licencētu uzņēmējdarbību, Sanandreasas štats pieprasa īpašniekam vispirms reģistrēt uzņēmumu. Kamēr uzņēmums nav pilnībā reģistrēts un viņam nav uzņēmuma reģistrācijas apliecības, uzņēmuma īpašnieks nevar pieteikties uzņēmējdarbības licencēšanai.

2.)Uzņēmējdarbības licence piešķir uzņēmumam tiesības oficiālā komerciālā statusā pārdot noteikta veida preces/pakalpojumus. Licencētiem uzņēmumiem būs jāatbilst visām prasībām, kuras nosaka katra iegūtā licence, un tiem jādarbojas bez pārkāpumiem.

3.)Katra licence ir saistīta ar iespējamo pārkāpumu kopumu un no tā izrietošajām pārkāpuma izdarīšanas sekām atkarībā no smaguma pakāpes. Visi pārkāpumi tiek reģistrēti ar informāciju par uzņēmējdarbības licencēšanu, jo atkārtoti pārkāpumi var izraisīt smagākas sekas. Gadījumā, ja uzņēmums izdara atkārtotus pārkāpumus vai nopietnus pārkāpumus, uzņēmums var tikt izbeigts, San Andreas štats var konfiscēt jebkādus uzņēmējdarbības aktīvus, un uzņēmuma īpašnieks nevarēs piederēt, reģistrēt vai licencēt citu uzņēmumu uz 1 mēnesi.

((Lūdzu, ņemiet vērā, vienkāršības labad visi laiki ir balstīti uz OOC laika periodiem.)) 

DARBĪBA BEZ LICENCES.

Bez nepieciešamās (-ām) licences (-ēm) jūsu bizness nedrīkst darboties komerciālā veidā saskaņā ar noteikumiem. Ja jūs nesaņemat licenci savam biznesam, strādājot komerciālā statusā, jūsu uzņēmums un viss īpašums tiks bloķēts. Jebkuru uzņēmumu, kas ievietots "slēgtajā stāvoklī", var pārdot, bet to nedrīkst veikt komerciālā nolūkā. Turpmāka komerciālo jaudu operāciju turpināšana bez licencēšanas radīs pilnīgu jebkura ar uzņēmējdarbību saistītā īpašuma arestu, San Andreas štata valdības izbeigto uzņēmējdarbību, un uzņēmuma īpašnieks arī nebūs tiesīgs piederēt, reģistrēt vai licencēt licenci uz 1 mēnesi. 

LICENCES PIETEIKŠANA.
1.)Lai licencētu savu uzņēmumu, lūdzu, atrodiet zemāk esošo pieteikuma anketu un iesniedziet to ar pareizo nosaukumu. Jūs varat pieteikties uz vairākām licencēm, kuras, pēc jūsu domām, būs nepieciešamas jūsu uzņēmumam, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs, iespējams, netiksit apstiprināts nevienai vai visām licencēm, ja neatbilstat prasībām.

2.)Tiklīdz jūsu pieteikums būs saņemts, jūsu licence tiks piešķirta vai noraidīta. Jums ir nepieciešams sazināties ar uzņēmējdarbības licencēšanas amatpersonu, lai to pārskatītu. Ja jūsu pieteikums tiks apstiprināts, jums būs jāmaksā kopējās izmaksas, pamatojoties uz pieteikumu (-iem). Par katru licenci norādītās izmaksas ir 1 mēnesis. Jūs varat maksāt vairāk par 1 mēnesi, bet tikai par 1 mēnesi uz priekšu. 

3.)Pēc tam, kad būs samaksātas un apstrādātas visas licencēšanas maksas, Biznesa licencēšanas amatpersona, kas ir jūsu uzņēmējdarbības licencēšanas nodaļā, atjauninās jūsu uzņēmuma reģistrācijas sertifikātu, iekļaujot tajā jūsu licences un kad tām beigsies derīguma termiņš. Kad tas viss ir pabeigts, jūs varat veikt savu uzņēmējdarbību komerciālā statusā.


Vidējs un liels uzņēmums.

Lielajiem uzņēmumiem ir atļauts iegādāties licences vidēja uzņēmuma vārdā, tomēr licenci vienlaikus var izmantot tikai līdz 2 uzņēmumiem. Piemēram, ja jums ir 3 vai 4 vidēji uzņēmumi, kuriem nepieciešama alkohola licence, jums jāpiesakās 2 alkoholisko dzērienu licencēm. Liela uzņēmuma un vidēja uzņēmuma. Licencēšanas darbinieku ziņā ir iekšēji izlemt, kā tiks sadalītas licenču izmaksas. Lielajam uzņēmumam pienākums ir nodrošināt, lai vidēja lieluma uzņēmums izpildītu visas, katras licences prasības, jo to var saukt pie atbildības.

ATRUNA.

Biznesa licencēšanas birojs patur tiesības veikt izlases veida pārbaudes uzņēmumos, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas visas licencēšanas prasības un netiek veikti pārkāpumi. Turklāt jebkura tiesībaizsardzības aģentūra var nosūtīt Biznesa licencēšanas birojam pierakstīšanas nolūkā pierādījumus par licencēšanas pārkāpumiem, kas konstatēti tiesībaizsardzības darbību laikā.

 

Citēt

GOVSAcopy-1.png
Uzņēmējdarbības licencēšanas veidlapa.

INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠNIEKIEM:
Vārds un uzvārds: 
Telefona numurs:
E-pasts: 
Mājas adrese:
|
INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU:
Uzņēmuma nosaukums:
Uzņēmuma adrese:
Papildu nosaukumi (Ja nepieciešami):
Uzņēmuma reģistrācijas veids:
Atzīmējiet ar X.
[] Mazs [] Vidējs [] Liels  
LICENCES, KURĀM VĒLIESIES PIETEIKTIES.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kā Lielam uzņēmumam vienu licenci var izmantot ne vairāk kā 2 vidējos uzņēmumos, taču jūs varat abonēt vairākas viena veida licences. Ja tas attiecas uz jums, lūdzu, norādiet, cik Vidējiem uzņēmumiem nepieciešama licence. 

((Dublicējiet, kā nepieciešams))

LICENCE Nr. 1
 Licences nosaukums:
 Papildu nosaukumi (ja piemērojams):

LICENCE Nr. 2
 Licences nosaukums:
 Papildu nosaukumi (ja piemērojams):

LICENCE Nr. 3
 Licences nosaukums:
 Papildu nosaukumi (ja piemērojams):

LICENCE Nr. 4
 Licences nosaukums:
 Papildu nosaukumi (ja piemērojams):

LĪGUMS:
Iesniedzot šo pieprasījumu, jūs piekrītat, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. Jūs piekrītat, ka esat izlasījis un sapratis visas prasības, noteikumus un sodus, kas saistīti ar licenci (-ēm), uz kuru (-ām) jūs piesakāties. Ja jūsu licence tiek apstiprināta, jūs piekrītat pastāvīgiem centieniem ievērot San Andreas štata valdības noteiktos likumus un noteikumus. Jūs arī piekrītat jebkādas turpmākas izmaiņas jūsu uzņēmumā iesniegt Biznesa licencēšanas birojam. Jūs piekrītat arī pilnīgai savas personas tiesiskā stāvokļa pārbaudei.

Paraksts:
Datums:
 


 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

VĒLIES UZZINĀT PAR MUMS VAIRĀK?

×
×
  • Create New...
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Write what you are looking for and press enter or click the search icon to begin your search