Jump to content
Lomuspele Club
Create New...

Biznesa licenču saraksts.


Danno
 Share

Recommended Posts

                                                                                GOVSAcopy-1.png
                                                                                                                            Biznesa licenču saraksts.
Būvniecība 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība.
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde.
Apstrādes rūpniecība 
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana.
Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija.
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.
Transports un uzglabāšana.
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi.
Finanšu un apdrošināšanas darbības.
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi.
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība.
Izglītība.
Bibliotēku un arhīvu darbība.
Veselība un sociālie pakalpojumi.
Māksla, izklaide un atpūta.
Valsts pārvalde un aizsardzība.
Elektroniskie sakari un pasts.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

VĒLIES UZZINĀT PAR MUMS VAIRĀK?

×
×
  • Create New...
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Write what you are looking for and press enter or click the search icon to begin your search