Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
News ticker
 • Esam nepārtrauktā izstrādē. Pievienojis mums , kluba komandai
 • Lomuspele Club

  San Andreas Roleplay

  šŸŸ¢Ā AtvērtsĀ 


  Ā 

  Ā 

  mta_nav.png

  Sižeta ā€œ Lomuspēleā€Ā  Pilsētas dzÄ«ve"

  Ā 

  Sižeta ā€œ Lomuspēleā€Ā  Pilsētas dzÄ«ve
  JÅ«s esat tikko ieradies ā€œ Los Santos ā€œ lielpilsētā gluži kā, Carl Johnson ,jeb visiem zināmais ā€œ C.J.ā€ Tālajā 1995.Tomēr laiki ir mainÄ«juÅ”ies. Viena no lielākajām atŔķirÄ«bām jums ā€œ izveidot personāžuā€Ā  Un carlu ir tā, ka viņŔ savā stāstā ir atgriezies mājās ,bet jÅ«sĀ  esat ieradies pilsētā viens.
  SvarÄ«gi piebilst, ka arÄ« jums ir dota iespēja izveidot unikālu aizsākumu ar sava tēla izcelsmi. SavlaicÄ«gi izveidojot sava ā€œtēla dzÄ«vesstāstuā€.

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_4.jpg

  Pie pirmās ieraÅ”anās pilsētā jums visticamāk bÅ«tu jāiegriežas ā€œ pilsētas domē ā€ , lai uzzinātu par pilsētā pieejamo darbavietu sarakstu. Lai pieteiktos darbā jums nav nepiecieÅ”amas zināŔanas, jeb ā€œ izglÄ«tÄ«ba ā€œ ,tomēr lielai daļai Å”o darbavietu ir nepieiceÅ”amas B kategorijas tiesÄ«bas, tādēļ prātÄ«gi bÅ«tu savus pirmos lÄ«dzekļus ieguldÄ«t tiesÄ«bu nokārtoÅ”an.

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_2.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_7.jpg

  Ā 

  Ā 

  Strādājot kādā no domes darbiem un pārvietojoties arĀ  darbā pieŔķirto transportlÄ«dzekli, jÅ«s varat piepelnÄ«t nedaudz naudas, gan iejusties pilsētā izpētot tās apkārtni. Dažādos pilsētas rajonos ir dažādas dzÄ«vokļu un Ä«paÅ”umu Ä«res cenas privatizÄ“Å”anas iespējas. ÄŖpaÅ”umi un to monopols ir vēlviena ļoti liela spēles pamatsastāvdaļa. Jums noteikti bÅ«s nepiecieÅ”ama vieta kur apmesties,

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_9.jpg

  glabāt savas mantas, pārnakŔņot, kā arÄ« droÅ”u vietu kur novietot savu transportlÄ«dzekli ko lÄ«dz bÅ«siet tādu ieguvis.

  Pilsētas dzÄ«ve mēdz mest negaidÄ«tus sižeta pavērsienus katram tās dalÄ«bniekam, tapēc ir labi, ja ir droÅ”a vieta kur atgriezties, pārģērbt tÄ«ras drēbes, iestiprināties, paņemt nepiecieÅ”amās mantas, vai gluži pretēji tās noglabāt

  Ā 

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_6.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_5.jpg

  Ā 

  Ā 

  Ja jÅ«su mājai ir priekÅ”pagalms, arÄ« to jÅ«s viennozÄ«mÄ«gi varat iekārtot iegādājoties atseviŔķi, visu nepeicieÅ”amo kādā no pilsētas ā€œ Mājai un Dārzamā€ veikaliem.Ja esat ļoti apmierināts ar jauniegÅ«to Ä«paÅ”umu, tomēr kardināli vēlaties izmainÄ«t savas mājas intarjēra telpiskumu jÅ«s varat griezties pie pilsētas ā€œBÅ«vvaldesā€. Tie kuri darbojās nekustamo Ä«paÅ”umu jomā noteikti var jums palÄ«dzēt, gan iegādāties, gan pārdot jÅ«su Ä«paÅ”umu, par vislabāko cenu izvērtējot Ä«paÅ”umā ieguldÄ«to un tā atraÅ”anās vietu. LÄ«dzÄ«gi kā dzÄ«vē arÄ« sižeta spēlē noteikti bÅ«s pamanāms finansiālais dzÄ«ves lÄ«meņa slāņojums.Ne visiem ir svarÄ«gi dzÄ«vot grezni,vai varbÅ«t to vēl vienkārÅ”i nespēj atļauties.Ne visiem ir prasmes un nepiecieÅ”amās zināŔanas, lai efektÄ«vi spētu pārvaldÄ«t savas finasnes.

  Ā 

  Ā 

  Tie kas zin kā rÄ«koties ar naudu, noteikti izvēlēsies to ieguldÄ«t kāda ā€œbiznesa uzsākÅ”anāā€ vai tikpat labi to pārpirkÅ”anā. Iespējams jÅ«sunoskatÄ«tais bizness, vai vienkārÅ”i Ä«paÅ”ums maksā lielu naudu. Iespējams tādas naudas summas iekrāŔana bÅ«s tikpatkā neiespējama ar algu, ko saņemsiet kādā no pilsētas Domes piedāvātajām darba vietām . Turklāt Å”ie darbi ar laiku var Ŕķist nogurdinoÅ”i un neinteresanti un ar pārak mazu atalgojumu atstāt jÅ«s bez brÄ«vā laika .


  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Kā jau jebkurā pilsētas infrastruktÅ«rā pastāv arÄ« valdÄ«bas vadoŔās ā€œ organizācijas ā€œ , kas savus darbiniekus nodroÅ”ina ar stabilu atalgojumu stundā, kā arÄ« sniedz brÄ«vāku darba grafiku. Lai iegÅ«tu darbu Ŕādās organizācijās ir nepiecieÅ”amas specifiskas zināŔanas, ā€œ IzglÄ«tÄ«ba ā€œ.Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_3.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_4.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_6.jpg

  Ā ā€œ Organizācijas panelisā€Ā  dod ikvienam ērtu organizācijas pārskatu un tās lÄ«deriem pilnÄ«gu kontroli pār visas organizācijas menedžmentu. VadÄ«t Ŕāda mēroga organizāciju nepavisam nav viegli, tomēr Ŕādi jÅ«s spēsiet apgÅ«t un praktizēt patiesi dzÄ«vē noderÄ«gas prasmes vadÄ«bas menedžmentāTurēt kārtÄ«bu savā organizācijā, sekot lÄ«dzi biedru aktivitātei, produktivitātei, attieksmei pret savu darbu, pieŔķirto inventāru, kā arÄ« pienākumiem.JÅ«s kā organizācijas biedrs varat kandidēt uz augstāku amatu, lielāku atalgojumu, tātad arÄ« lielāku pieeju organizācijai nesot lielāku atbildÄ«bu.Bez ā€œ valdÄ«bas organizācijāmā€ pastāv arÄ« citas organizācijas un to veidi:

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_7.jpg

  Ā 

  Ā 

  Ārpus sava darba pienākuma laika, kurā jÅ«s tiksiet nodroÅ”ināts ar darba transportlÄ«dzekli, jÅ«s noteikti iegādāsiesties savu personÄ«go transportlÄ«dzekli. Par gaumi jau nestrÄ«dās, tomēr ir svarÄ«gi ka paturas prātā savam tēlam raksturÄ«gās Ä«paŔības, izcelsmi, intereses un protams gaumi, brÄ«dÄ« kad nonākat pie transportlÄ«dzekļa izvēles, tā lai tā saskan ar personāža iekŔējo tēlu.

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_6.jpg

  ā€œTransportlÄ«dzekļiā€ Un to izvēle ir ļoti plaÅ”a. JāatdzÄ«st, gan ka spēlei pieejamo ā€œresursuā€ robežās. Uz viena transportlÄ«dzekļa vizuāli redzamā modeļa vienlaikus eksistē dažādu marku, jaunāko modeļu, jaudas un piedziņas veidu, izlaidumu gadu transportlÄ«dzekļi . Liekot lietā savu iztēli vizuālajās niansēs ko nespēj sniegt spēles funkcionalitāte, jÅ«s savam transportlÄ«dzeklim varat izveidot un pievienot unikālu aprakstu.

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_6.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_8.jpg

  Ā 

  ViskārtÄ«gāk un droŔāk, protams, bÅ«tu pie savas dzÄ«vesvietas vai tās tuvumā tuvākajā maksas stāvlaukumā. Pilsētā ļoti bieži mēdz notikt ā€ž auto zādzÄ«basā€ it Ä«paÅ”i pilsētas nabadzÄ«gāko rajonu apvidos, piepilsētā vai pat centrā, vietās kur netiek veikta ā€žvideonovēroÅ”anaā€, lai arÄ« rÅ«dÄ«tam auto zaglim arÄ« tas nebÅ«s Ŕķērslis.Bez Ŕī riska faktora pastāv arÄ« iespēja, ka ja gadÄ«jumā bÅ«siet aizmāŔīgi atstājis savu transportlÄ«dzekli to konfiscēs ā€œ Pilsētas Auto Konfiscētuve ā€œ, kas aktÄ«vi pilda savu pienākumu attiecÄ«bā pret satiksmē traucējoÅ”u, pēc avārijas situāciju vai noparkotu neatļautās privatizētās zonās.Šādās situācijās mums ir jādodas uz konfiscētuvi, jānomaksā sods un jāsedz konfiscÄ“Å”anas izdevumi, lai atgÅ«tu savu transportlÄ«dzekli. TransportlÄ«dzekļi, kas netiek izpirkti ā€œParedzētajos termiņosā€ pēcāk tiek pārdoti izsolē par pievilcÄ«gām cenām. Ja neesat paguvis iekļauties termiņā un esat zaudējis tiesÄ«bas izpirkt savu auto no konfiscētuves, mÅ«su ieteikums ir sekot lÄ«dzi ā€œ Kalendāra notikumi ā€œ, lai uzzinātu precÄ«zu informāciju par dažādu izsoļu datumiem, laikiem un atraÅ”anās vietām.

  Ā 

  Pilsētā notiek daudz dažādu pasākumu gan pilsētas domes, gan organizāciju rÄ«koti pasākumi, kā arÄ«, protams, paÅ”u iedzÄ«votāju rÄ«koti pasākumi. Ja redzat sevÄ« organizatora dotÄ«bas, dažādu naktsklubu, viesnÄ«cu un izsmalcinātu restorānu popularizÄ“Å”ana un to pasākumu vadÄ«Å”ana var izrādÄ«ties lielisks peļņas avots. PalÄ«dzot kļūt Ŕādiem biznesiem atpazÄ«stamākiem un pelnoŔākiem jÅ«s varat saņemt attiecÄ«gu honorāru nemaz nerunājot par savu popularitāti un pieprasÄ«jumu pēc jÅ«su pakalpojumiem.

  Ā 

  Dodoties uz dažādiem pasākumiem ir svarÄ«gi ievērot dreskotu, jeb pasākumiem piemērotu apģērbu. ā€œ Apģērbs ā€œ ļoti daudz izsaka par cilvēku, tas var bÅ«t noteicoÅ”s elements pirmajam iespaidam. Pilsētā ir daudz apģērbu veikalu, kā arÄ« tajos pieejami dažādi aksesuāri, kas vēl vairāk izcels jÅ«su spilgto personÄ«bu.Ja Ä«sti nekur nespējat atrast sev piemērotu apģērbu, jÅ«s varat griezties pie ā€œ Modes un stila ā€œ māksliniekiem pasÅ«tÄ«t sev unikālu apģērbu jÅ«su gaumei. PlaŔāks apģērbu klāsts ir pieejams kādos no ā€œ Interneta Veikaliem ā€œ, varbÅ«t tajos atradÄ«siet tieÅ”i to ko meklējat. Ja esat orientēts modes un dizaina jomā, jums ir lieliska iespēja gÅ«t peļņu un panākumus ā€œ Izstrādājot ā€œ unikālas apģērbu kolekcijas unĀ  pārdodot tās attiecÄ«giem apģērbu veikaliem un/vai individuāliem klientiem. Bet, ja esat vienkārÅ”i kāda apģērbu veikala, vai vairāku to ā€œ Biznesa tÄ«kla ā€œÄ«paÅ”nieks, panākumus Å”ajā jomā noteikti gÅ«siet izplatot populārāko, krāŔņāko un modernāko apģērbu zÄ«molus. It Ä«paÅ”i, ja iegÅ«siet atpazÄ«stamÄ«bu visā pilsētā.

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  200x200.png

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_1.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_5.jpg

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Ceļu Satiksmes DroŔības Direkciju (CSDD). Satiksmes noteikumu ievēroÅ”anaĀ  kā dzÄ«vē ,tā arÄ« sižeta spēles pamatā ir bÅ«tiska. Tas kā vadat savu auto unĀ  vai ievērojat ( atļauto ātrumu, pagrieziensignālus ,luksaforu gaismas, apstāŔanās vietas u.c.) nosaka jÅ«su prasmes un izpratni piedaloties ceļu satiksmē.Ā 

  NeapdomÄ«gai vai pārgalvÄ«gai rÄ«cÄ«bai var bÅ«t dažādas sekas, pievērÅ”ot kārtÄ«bas sargu jebĀ  ā€œLos Santos Policijas Departamenta ā€ uzmanÄ«bu, vai izraisot ceļu satiksmes negadÄ«jumu. Šādi var rasties negaidÄ«ti un neparedzēti sižeta pavērsieni. Kā spēles ietvaros bÅ«tu jārÄ«kojas Ŕādā situācijā ā€œlasÄ«t tālākā€

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_8.jpg

  Ā 

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_3.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_8.jpg

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Savā dzÄ«vesvietā jÅ«s esat droŔībā un varat izplānot savus nākamos soļus, kā arÄ« pārskatÄ«t finanses.Ja esat viens no tiem kas neuzticās pilsētas ā€œ bankām ā€œ jÅ«s daļu vai arÄ« visus savus lÄ«dzekļus varat noslēpt savā dzÄ«vesvietā. Atcerieties, ka visu naudu turēt makā un kredÄ«tkartē nav droÅ”i ,kā arÄ« esiet uzmanÄ«gs kam izpaudiet savus datus - dzÄ«vesvietas adresi, savus dokumentus kā pasi, autovadÄ«tāja apliecÄ«bu ,darbavietas identifikācijas kartiņu ,ja tāda jums ir. No Ŕī aspekta raugoties jums ir lieliska iespēja iegādāties seifu, vai tikpat labi izmantojot atjautÄ«bu slēpt savus dokumentus kādā no mēbelēm.Bez Ä«res dzÄ«vokļiem lielākā daļa privatizējamo Ä«paÅ”umu ir pārdoÅ”anā nemēbelēti. Savas mājas varat iekārtot kā vēlaties, sākot ar sienas tapetēm, grÄ«dām, griestiem un pat lÄ«dz vismaszākajai niansei.TieÅ”i tāpat jÅ«s varat iegādājoties mēbeles izvēlēties tās audumu, vaiĀ  citus materiālus pieskaņojot sava intarjēra dizainam.JÅ«s ,protams, varat tās brÄ«vi pārbÄ«dÄ«t un vārdu sakot iekārtoties kā savās mājās

  Ā 

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_2.jpg

  Ā 

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_4.jpg

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_9.jpg

  Ā 

  Jums ir jāiesniedz ā€ pieteikuma anketa (CV)ā€, jāierodas uz darba interviju un ja nepiecieÅ”ams uz specializētām apmācÄ«bām, darba instruktāžām. Katrai no Ŕīm organizācijām ir sava iekŔējā infrastruktÅ«ra, svarÄ«gi tās darbÄ«bas pamati, kas ir pielāgoti sižeta atveidoÅ”anai, kā arÄ« padziļināti noteikumi ar kuriem jÅ«s laicÄ«gi varat iepazÄ«tes katras organizācijas ā€œ forumāā€, kā arÄ« kļūstot par tās biedru jÅ«s piekļūsiet tās konfidencionālajam saturam organizācijas ā€œ Klubā ā€œ . Apkopotā svarÄ«gākā informācija biedriemĀ  ir ērti pieejamaĀ  iekÅ” spēles organizācijas panelÄ«, nospiežot taustiņu ā€œF3ā€

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_1.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_9.jpg

  Ā 

  Ā ā€œoficiālas organizācijasā€, ā€œ bezpeļņas organizācijasā€, kā arÄ« protams ā€œ nelegālas organizācijasā€ . Katrā no Ŕīm organizācijām ir savas iespējas, kā arÄ« pieejas pie dažādiem resursiem ā€œ Starta kapitāliemā€ u.c. Ja esat droÅ”s par savām prasmēm, zināŔanām un spēju vadÄ«t, rekrutēt jaunus biedrus zem savas organizācijas, uzturēt kārtÄ«bu, nodroÅ”ināt algas ,sekot lÄ«dzi organizācijas ieņēmumiem un izdevumiem. JÅ«s varat ā€œizveidotā€ pats savu organizāciju !
  Tomēr iesakām sākotnēji jums iegÅ«t nepiecieÅ”amās zināŔanas un pieredzi kādā no jau aktÄ«vajām organizācijām. ValdÄ«bas organizācijām stabils darbinieku skaits ir nepiecieÅ”ams, jo tas nodroÅ”ina iespējas efektÄ«vi funkcionēt citiem infrastruktÅ«ras sektoriem.

  Ā 

  Ā 

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_5.jpg

  Arpus_Personaza_[OOC]__lua_ies_7.jpg

  Ā 

  ā€žMehāniÄ·i un autoservissā€ Ir pieskaitāms pie oficiālajām organizācijām. MehāniÄ·u darbu pienākumos ietilpst detalizēta un rÅ«pÄ«ga remontdarbu veikÅ”ana- atveidoÅ”ana. Pareiza Ŕāda sižeta atveidoÅ”ana prasa attiecÄ«gu laiku, gluži kā dzÄ«vē ļaujiet vaļu mehāniÄ·im un viņa iztēlei, nesteidzinot tos. Å ajā organizācijā biedri spēles gaitā apgÅ«st vispārÄ«gu auto inženieriju, transportlÄ«dzekļu vēsturi ko izmaiņas laika gaitā pie jaunākās paaudzes dzinējiem un virsbÅ«ves modeļiem. Pēc jÅ«su kā klientu izvēlētajiem uzlabojumiem un attiecÄ«gās samaksas, mehāniÄ·i spēj izmainÄ«t transportlÄ«dzekļa vizuālo izskatu, pievienot dažādas vizuālās detaļas ā€žtÅ«ninguā€ kā arÄ« iekŔējā uzlaboÅ”ana pie kā pieskaitāms( masa,jauda, piedziņa, maksimālais ātrums, u.c.) tomērŔādi uzlabojumi prasa daudz lielāku ieguldÄ«jumu. Ņemiet vērā, ka tāpat kā dzÄ«vē ne visu spēkratu pārbÅ«ve un uzlaboÅ”ana ir prātÄ«ga izvēle.Kas par daudz tas par skādi. Izvēlēties savam personāžam piemērotu transportlÄ«dzekli jÅ«s varat kādā no daudzajiem auto dÄ«leriem ā€“ autoplačos vai salonos. To starpā atradÄ«siet lietotus auto, retro automobiļus, SUV jeb apvidus auto, luksus klases, ekskluzÄ«vos un sporta automobīļus, kā arÄ« dažāda veida motociklus. Protams nedrÄ«kstam aizmirst par Å«dens un gaisa transportlÄ«dzekļiem. Visos veikalos jums ir iespēja veikt izmēģinājuma braucienus, kā arÄ« veikt pasÅ«tÄ«jumu, ja jÅ«su noskatÄ«tais transportlÄ«dzeklis nav pieejams uz vietas. Pēc transportlÄ«dzekļa iegādes ir svarÄ«gi to noparkot ( rakstot komandu /park ) sev zināmā, vai viegli iegaumējamā un droŔā lokācijā.

  Ā 

  Ā 

  • Recently Browsing   0 members

   No registered users viewing this page.

  LatvieŔu

   You don't have permission to chat.
   ×
   ×
   • Create New...